Håndverkere som planleggere

En murer og en arkitekt kjører sammen. Arkitekten peker på en bygning: «Det der har jeg gjort.» Mureren kommenterer: «Tegnet i alle fall.»

I starten av Crafting Climate prosjektet inviterte vi en del erfarne håndverkere og håndverkslærere til en samling for å dele erfaringer. De etterlyste en større involvering av håndverkere i planleggingen av byggeprosjekter. En muremester fortalte om et renovasjonsoppdrag på en skole: «Torsdag får du svar på anbudet – start på mandag. Hvordan skal du sette deg inn i prosjektet på så kort tid?» Han beskrev en praksis der håndverkere er utelatt fra planleggingen. Han fortsatte: «Og så finnes det en prosjektgruppe som har prosjektert detaljer i 4 måneder.» I praksis må bygget prosjekteres to ganger; først gjør prosjektgruppa det, så gjør håndverkerne det. «Du legger opp til å få et mislykket prosjekt» konstaterte han.

Det han og andre håndverkere beskriver er en praksis der det skilles mellom planlegging og utførelse på en slik måte at utførelsen ikke problematiseres. «Som om tegningene bygger huset selv». Skillet oppleves kanskje naturlig for prosjektgruppa inne på kontoret, men for håndverkere har problemene vært tydelige lenge.

Konklusjonen er klar: Håndverkere må involveres i planleggingen.

Noen entreprenører forstår dette. For eksempel har Veidekke i flere år høstet erfaringer gjennom det de kaller «involverende planlegging» (Se Lars Andersens rapport «Samhandling i prosjektering og bygging» fra 2013, der han oppsummerer erfaringene fra byggingen av Kunnskapssenteret ved St Olavs hospital).

Det vi ser gjennom denne praksisen er at rollen til håndverkere og fagarbeidere er i endring. Akkurat dette er noe vi skal se nærmere på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter