Usikkerheten etter lærlingperioden

Det satses for tiden på å få bedrifter til å ta inn lærlinger. Dette er prisverdig, men gjennom våre samtaler med unge håndverkere ser vi behov for også å tenke på det skjer etter endt lærlingperiode. «Du er jo ganske godt nedbrutt i lærlingtida. Du vil jo bli bygd opp igjen og du vil ha samme folkene rundt deg for å bygges opp, det er jo da du blir en trygg person. Du blir jo ikke det, du blir jo kasta ut etterpå: Hva har jeg gjort feil, hva har jeg gjort riktig?»

Problemet er alle de som ikke får fortsette i bedriften etter endt lærlingperiode. Lærlingene vi snakket med gav intrykk av at bedrifter rett og slett tar inn lærlinger som billig arbeidskraft. «Det verste er at de faktisk tjener på å ha oss i bedriften, de taper ikke penger på det,» fikk vi høre, «men når du er ferdigutlært tjener de ikke penger på samme måten, og dermed så…»

Dette gir stor usikkerhet: «Lærlingene som var før meg, 5 stykker, ingen av dem fikk fortsette. Du blir jo kjent med dem. Jeg hadde jobbet ett år, men så får de sparken. Så vet jeg at om ett år er det faktisk min tur til å gå opp til fagprøven. Jeg gruer meg altså, for det er så usikkert.» De andre kjente seg igjen: «Du går med en klump i magen ja». Eller enda verre: «Folk tenker jo på å skade seg for å få utsatt svenneprøven.»

Det som etterlyses er fokus på det som skjer etter fagprøven. Opplæringskontoret beskrives som meget hjelpsomme til å skaffe lærlingeplasser, men når man er ferdig som lærling stopper hjelpen: «Med en gang du tar fagprøven er det hysj, ingenting, da er det ut i din egen verden, ut av ALT. Da er det kun et «ja» eller «nei» fra arbeidsgiver…»

Denne situasjonen oppleves som så dramatisk at de unge håndverkerne vi snakket med faktisk kviet seg for å anbefale andre å utdanne seg innen byggfag. Situasjonen ble knyttet til praksisen med ikke å ansette folk, men heller bruke innleid arbeidskraft. Vi har allerede pekt på flere problemer med denne praksisen. Her ser vi at det også går ut over motivasjonen til å bli håndverker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter