Prosjektinformasjon

Klimaforandringer fører med seg endringer som innebærer utfordringer på mange nivåer og sektorer i samfunnet. Dette er noe Norsk forskningsråd prioriter gjennom blant annet KLIMAFORSK programmet. Innenfor klimaforskning, er klimavennlige bygg et prioritetsområde. Mye av forskningen gjort på klimabygg har vært på de som tegner og designer husene, og de som bor i de etter at de er ferdigbygd. En viktig gruppe som derimot ikke har blitt fokusert mye på i denne sammenheng er håndverkere, som faktisk bygger og vedlikeholder husene.

I Norge er det ca. 2,4 millioner boliger. Bygging og oppvarming av hus står for ca. 40% av all landenergibruk i Norge, og det er muligens stort potensiale for en energieffektivisering. Noen foreslår til og med at boliger kan gå fra å bli konsumenter, til produsenter av energi. Med et stadig villere og våtere vær, blir boliger også sterkt påvirket av slitasje og vedlikehold. Dette er også en arena hvor god håndverkerkompetanse er tiltrengt.

Dette prosjektet vil derfor fokusere på aktører som spiller en viktig rolle i klimaovergangen til nye/forbedrede hus, nemlig byggenæringen, og da spesielt håndverkeren sin rolle som bygger og energirådgiver.

  • Hva er håndverkeren sin kompetanse på disse feltene, og (hvordan) blir håndverkeren hørt?
  • Hva er statusen til håndverkere i dag, og hvordan påvirker dette situasjonen?
  • Hvordan framstår norsk håndverk, sammenlignet med andre land sine håndverkstradisjoner, kompetanse og status?
  • Og ikke minst, hvordan kan Norge styrke sin håndverkerutdanning og -praksis i sterkt press fra flere hold?

Disse, og flere spørsmål, er vi opptatt av å belyse. Vårt forskningsteam tar sikte på å jobbe med denne saken fram til midten av 2017. Om du har kommentarer, ønske om samarbeid, eller er nysgjerrig på hva vi gjør, er det bare å ta kontakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter